Eshop Menu
Καλάθι

Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα – Ασφάλεια

Πολιτική Απορρήτου / GDPR

Το mandalaclothing.gr διασφαλίζει την τήρηση των Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος Δικτυακού Τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή ως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν.4512/2018, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και των μη καταργούμενων άρθρων 2,13, 15,18,21 του  Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτός έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και  από το Ν. 3471/2006, και τέλος με το Ν.4624/2019 περί εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ/2016/679 και ενσωμάτωσης της Οδηγίας ΕΕ/2016/180 καθώς και την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Το mandalaclothing.gr δηλώνει ρητώς, ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του mandalaclothing.gr επέχει θέση υπευθύνου δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σας γνωστοποιούμε ρητά ότι το mandalaclothing.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος/χρήστης μας αποκλειστικά για το σκοπό:

(α) της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο mandalaclothing.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα κτλ.,

(β) της επικοινωνίας μας προς εσάς για τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ για διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας, την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και

(γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι εκάστοτε ισχύοντες όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένοι στον Δικτυακό Τόπο.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ,

ως εκ τούτου η υπεξαίρεσή τους από τρίτους είναι πρακτικά αδύνατη. H εκκαθάριση της συναλλαγής σας, αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα, γίνεται στο δικτυακό περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας.

 

Δεσμοί με άλλους ιστότοπους

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του, το mandalaclothing.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους καθώς και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το mandalaclothing.gr.

 

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες παραμένουν στο διακομιστή του ιστότοπου της εταιρείας. Αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου και διατηρούνται σε προσωρινά αρχεία επαναφοράς δεδομένων.

 

Η εταιρεία μας δε θα προβεί στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται προσωρινά σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιούν ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας.  

 

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

 

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία μας διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία μας συλλέγει αποκλειστικά τα δεδομένα που παρέχονται απευθείας σε εμάς από το χρήστη του ιστότοπού μας που έχει συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής λογαριασμού / παραγγελίας, μέχρις ότου μας γνωστοποιήσει ότι ανακαλεί ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή του, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/2006.

Όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα Εγγραφής συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 • Κωδικό πρόσβασης

 • Όνομα & Επίθετο

 • Τηλέφωνο / Φαξ

 • Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Χώρα

 • Επωνυμία Εταιρείας

Η εταιρεία μας χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για την ταυτοποίηση του χρήστη που συνδέεται στον ιστότοπό μας και για τη διαχείριση του λογαριασμού και της παραγγελίας του.  Εφόσον ο χρήστης εγγραφεί στο newsletter, ενδέχεται να ενημερωθεί μέσω email για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για προωθητικές ενέργειες (π.χ. κουπόνια, διαγωνισμοί κ.α.). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να σταματήσει τη λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού ανά πάσα στιγμή, μέσω email στο mandalaclothing.gr@gmail.com ή ανάλογης ρύθμισης του λογαριασμού μέλους, ή διαγραφής ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνει από εμάς.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

 

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 2472/1997 και τον κανονισμό GDPR (Ν.4624/2019 περί εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ/2016/679 και ενσωμάτωσης της Οδηγίας ΕΕ/2016/180), ο εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης του ιστότοπού μας έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, που έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των δεδομένων αυτών.

 • Για το δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο προστασίας από εμάς καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους ή διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών στοιχείων, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας (κάντε κλικ εδώ).

 • Για το δικαίωμα της φορητότητας, δηλαδή για να λάβετε τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεσή σας ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού επιθυμείτε, κάντε κλικ εδώ και ακολουθείστε τη διαδικασία.

 • Για το δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή) ») των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, κάντε κλικ εδώ και ακολουθείστε τη διαδικασία.

 • Για το δικαίωμα αντίρρησης ως προς στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

 • Για το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά των δεδομένων, υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία ή έχετε εν γένει έννομο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα

 • Για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 • Για το δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(http://www.dpa.gr/).

 

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης δεν έχει λάβει απάντηση στο αίτημά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210 3478306.