Νέο Κατάστημα Εμμ. Μπενάκη 28 Εξάρχεια ☎️ 211-0146482 
Opening 1-12-2023 at 10:00 Till 23:30 | Dj Aidaho Start at 17:00 CU